Event Beskrivelse:

Anime Kita inviterer alle interesserede til den regulære generalforsamling søndag d. 16. februar kl. 14:00-16:30. Dette foregår i Kulturbroen.(Strandgade 3, 9400 Nørresundby). Efterfølgende hygger vi med kage og brætspil frem til kl. 19:00.

Årets generalforsamling varsler betydelig udskiftning i bestyrelsen, og vi håber derfor på at få nogle nye og engagerede medlemmer i bestyrelsen, der kan tage sig godt af Anime Kita fremover. Det vil glæde os at se så mange ansigter som muligt. Alle, der har lyst, må deltage - som kom frisk!.

NICE TO KNOW: Følgende poster er på valg til denne generalforsamling: - Formand - Kasserer - 2 Bestyrelsesmedlemmer - Suppleant

STEMMERET: Kun betalende medlemmer har stemmeret. At stemme kræver tilstedeværelse til generalforsamlingen.

HVEM KAN STILLE OP? Alle kan stille op - både betalende medlemmer og ikke-medlemmer. Man kan godt stille op til en post, selvom man ikke er til stede ved generalforsamlingen, såfremt man har en repræsentant, som deltager (denne behøver dog heller ikke at være medlem for at måtte videregive informationerne, men må i så fald ikke selv stemme). Ønsker man at opstille til en post, men har man ikke mulighed for at deltage til generalforsamlingen eller sende en repræsentant af sted, kan man kontakte bestyrelsen, som så vil agere repræsentant.

FORSLAG: Forslag skal sendes til kontakt@anime-kita.dk og skal senest være modtaget 2 uger før generalforsamlingen (søndag d. 2. februar 2020). Eksempler på forslag kan være: - Ønsker til Chibi-arrangementer. - Nye vedtægter. - Idéer til arrangementer, connen, investeringer m.v.

Alle forslag vil blive vendt i bestyrelsen og efterfølgende taget op på generelforsamlingen. Har man indsendt et forslag, er det en fordel at møde op til generalforsamlingen for at kunne forsvare/forklare det for de fremmødte.

Har man spørgsmål til, hvilke forslag man kan indsende, kan man altid fange os på den ovenstående mail eller via Facebook eller Discord.

Tilmeld